Tom Lundquist mottok utmerkelse fra Ringer i Vannet. Lene Asmyhr (f.v.), Mohammed Abada, Daniel Kristensen og Lundquist.

ABK samarbeider med Ringer i vannet

Vi gratulerer Tom Lundquist, ABKs egen logistikksjef, som har mottatt en utmerkelse for godt samarbeide med vilje til inkluderende tenkning og samfunnsbevisst rekruttering.

Med blomster og diplom fikk ABK besøk av Ringer i Vannet, representert ved Lene Asmyhr fra Sens og regionsansvarlig Ingeborg Malterud fra NHO.

– ABK er en av bedriftene Sens har tegnet Ringer i Vannet-avtale med. Hos ABK er det stor takhøyde, de er profesjonelle og rekrutteringsprosessene er ryddige. Tom Lundquist og ABK har virkelig tatt eierskap i prosjektet. Det er alltid hyggelig å komme innom og veldig motiverende å samarbeide med bedriften, sier Asmyhr.

Prosjektets metodikk

Ringer i Vannet (RIV) er en rekrutteringsstrategi som bygger bro mellom bedrifter og personer som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet. Hensikten med RIV-prosjektet har vært å få flere personer, med redusert arbeidsevne, ansatt hos medlemsbedriftene til NHO. Dette blant annet for å følge opp avtalen om et inkluderende arbeidsliv som ble inngått som et samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere.

– ABK har de siste 10 årene vist samfunnsansvar både gjennom lærlingordningen, og ved å tilby praksisplasser og arbeidstrening. De siste årene er dette formalisert i en avtale med Ringer i Vannet-prosjektet, forteller Lundquist.

Prosjektet skiller seg ut fra andre tiltak ved at man tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for nødvendig arbeidskraft. Det er blitt utviklet en systematisk metodikk basert på hva som er viktig for arbeidsgivere når de ansetter en person som kanskje har flere hull i CV-en. Dette gjør at søknadsprosessen konsentrerer seg om å finne rette personer som passer til jobben.

– ABK tilbyr arbeidstrening i logistikkfaget. Dette hjelper kandidater i å bli bedre kvalifisert for jobbmarkedet. Samtidig er det et behov hos oss. Mer enn 10 personer har blitt fast ansatt i ABK, alle med en bakgrunn som i utgangspunktet ville holdt dem utenfor en søknadsprosess. De har fått sjansen fordi de fikk vist i praksis at de behersket jobben på en god måte. Dessuten har enda flere fått ansettelse i andre bedrifter etter endte prøveperiode, opplyser Lundquist.

Arbeidsinkludering

Sens har de siste 5 årene vært en del av RIV-prosjektet, men har i over 50 år gitt tilbud om arbeidsrettet oppfølging til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Sammen med ABK skaper prosjektet en rekke positive ringvirkninger for et mer inkluderende arbeidsliv.

Les mer om Ringer i Vannet.