Brønnboringsutstyr

Brønnboring og energiboring

ABK leverer alt utstyr som trengs til å overføre varme fra energibrønner, jord og sjø til varmepumper: Energikollektorer, samlekummer, ventiler og isolerte rør.

Vårt produktspekter omfatter blant annet borhammere og borkroner, borerør, overganger, tilbakeslagsventiler, fôringsrør, trykkmansjetter og systemer for rørdriving og gjennomboring.

Odex, Symmetrix og Elemex er velkjente rørdrivningssystemer fra Epiroc.

  • Odex er et mye brukt system som fungerer ved de fleste grunnforhold.
  • Elemex-systemet er spesielt skånsomt for boring i løse masser, og blir derfor mye brukt i områder hvor det er risiko for setningsskader. Piloten har en unik design som styrer luften direkte mot boreflaten foran piloten og tilbake i fôringsrøret. Slik unngår du at trykkluften påvirker omkringliggende strukturer.
  • Symmetrix er et «allround»-system som også egner seg for hardere masser som store steinblokker, der grunnen heller eller i hardt grunnfjell. Det egner seg særlig ved vanskelige grunnforhold, når tiden er begrenset og presisjon avgjørende. Symmetrix «DrillThru» er unikt ved at systemet gjør det mulig å bore videre under ringkronen uten å måtte trekke opp og skifte over til vanlig borkrone. Systemet borer raskere og mer nøyaktig enn andre boremetoder som benyttes i dag. Symmetrix med gjennomborende pilot er både et system for forankringsboring og friksjonspeler.

For boring av energi- og drikkevannsbrønner leverer vi vegetabilsk borolje fra canadiske Matex. Overhalinger og kontroll av borhammere utføres på ABKs eget verksted.

Borerør Atlas Copco
Borerør

 

Borekroner Atlas Copco
Borekroner 

 

Symmetrix
Symmetrix

 

Katalog for borutstyr -
brønnboring og fundamentering:
Borutstyr - brønnboring og fundamentering katalog

Last ned PDF

 

For mer informasjon kontakt:

Morten Almark
Salgsansvarlig borstål og borolje