Senkepumper

Drikkevannsbrønner og miljøbrønner

ABK lagerfører et komplett sortiment av senkepumper for borebrønner. Vi dekker alt fra pumper for hyttebruk til pumper beregnet for kommunal vannforsyning.

Senkepumper til alle typer borehull og behov

Vi tilbyr senkepumper fra belgiske Well Pumps, som leverer spesielt robuste produkter i rustfritt materiale med økt toleranse for partikler i vannet, samt sirkulasjonspumper fra tyske KSB.

ABK satser på turtallsregulerte pumper med trykkstyring. Dette gir anlegg som sparer plass og er mer økonomiske i drift enn konvensjonelle anlegg. Slike pumpeanlegg gir jevnt vanntrykk, forenklet installasjon og sparer energi.

Komplette løsninger for miljø- og drikkevannsbrønner

For store vannforsyningsanlegg basert på grunnvann fra grusbrønner kan vi tilby rustfrie filtre, filtergrus, og bentonitter til forsegling. I tillegg tilbyr vi komplette løsninger for miljøbrønner (observasjonsbrønner) for å overvåke grunnvannsreservoarer og avrenning fra avfallsdeponier, søppelfyllinger og landbruk.

Vi tester, kontrollerer og reparerer senkepumper

På vårt eget verksted kan vi teste, kontrollere og reparere senkepumper. For større anlegg kan vi bistå med testkjøring i basseng mot kjente ISO-standarder. 

Katalog med verktøy og 
sveisemateriell for energi-
kollektorer:
Katalog med verktøy og sveisemateriell for energikollektorer

Last ned PDF

For mer informasjon og priser kontakt:

Per Inge Stykket
Salgsansvarlig pumper og pumpesystemer