F-gass kurs kategori 2

Nå er F-gass forordningen innført i Norge. Det vil si at alle som monterer varmepumper med fluorholdige klimagasser må være sertifisert. Fristen for å bli F-gass sertifisert var 1. september 2013, etter denne datoen er det ulovlig å jobbe med HFK-kuldemedier for de som ikke er sertifisert. I samarbeid med NOVAP arrangerer ABK F-gass kurs.

Om kurset

Kategori 2 omfatter installasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass eller mindre enn 6 kg gass for hermetisk lukkede system (f.eks. væske-vann varmepumper). Lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller mer. På hvert kurs vil det være mulig for 10 kandidater å gå opp til eksamen i kategori 2, ønske om dette må sendes inn sammen med påmelding­en.

Der er Isovator AS som er sertifiseringsorgan for F-gass forordnin­gen i Norge, og det vil være Isovator AS som utsteder F-gass sertifikat etter bestått teoretisk og praktisk eksamen. OBS! Hvis man skal jobbe med anlegg med mer enn 3 kg fyllingsmende må man ta F-gass kurs kategori 1 (tilbys ikke av ABK). Kurset gir en forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg.

 

Dette lærer du

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg.

  • F-gass forordningen, teoretisk gjennomgang
  • Kuldeteknikk
  • Tømming og fylling av anlegg. Demontering

     

Forhåndskunnskaper

Kurset henvender seg til de med varmepumpe-/kuldeteknisk erfaring som et forberedende kurs for eksamen. Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kjøleteknikk som må repeteres før eksamen. Alle kursdeltakere får tilsendt et F-gass kompendium før kursstart, vi anbefaler at alle deltakere leser gjennom dette før kursstart. Prisen for kompendiet er kr. 600,- inkl. porto.

 

Forhåndsprøve

Forhåndsprøven er en nettbasert prøve som deltakerne vil få tilgang til 2 uker før kursstart. Vi ser at kursdeltakerne har større utbytte av kurset hvis alle har basiskunnskaper om F-gass allerede før kursstart.

 

Eksamen

Eksamen består av en praktisk del og av en teoretisk del. Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre. Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og gjennomføres uten hjelpemidler. Isovator AS er ansvarlig for eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

 

Praktisk informasjon

Enkel timeplan:

Dag 1 08:00 - 17:00  Registrering og teori
Dag 2  08:00 - 17:00  Praktiske øvelser
Dag 3 08:00 - 17:00 F-gass sertifisering – Eksamen i regi av Isovator AS


Kursdatoer:

  • 16. - 18. april 2018
  • 24. - 26. september 2018
  • 19. - 21. november 2018

 

Sted:

ABK AS
Brobekkveien 80 B
0582 OSLO

 

Pris:

F-gass kurs kr 8 000,-
Eksamen F-gass kr 6 000,-
F-gass kompendium  kr 600,-
Totalt kr 14 600,- per deltager

 

Materiell: 

F-gass kompendium (Blir sendt per post før kursstart)

VIKTIG! 

Personlig PC (ikke iPad eller andre nettbrett) må medbringes. Systemkrav: Windows XP / Vista / Windows 7, 512 MB internminne og mulighet for trådløs oppkobling til internett.


Kurs- og seminaravgift:

Kurs- eller seminaravgift betales når bekreftelse på deltakelse er mottatt. Kurs- eller seminaravgift inkluderer ikke reise og opphold.


Overnatting: 

Overnatting er ikke inkludert, men ABK har avtale med Clarion Collection Hotel Savoy og Thon Hotel Linne. Les mer her.


Bespisning: 

Lunsj alle dager, middag dag 2.


På- og avmeldingsfrister:

Påmeldingsfrist er en måned før kursstart. Påmeldingen er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes et avbestillingsgebyr på kr. 1 000,- dersom man ikke har andre som kan ta plassen. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift.


Avlysning:

Dersom ikke mange nok melder seg på et kurs eller seminar, forbeholder ABK seg retten til å avlyse. Eventuelt innbetalt kurs- eller seminaravgift blir da selvsagt refundert.

Dato: