Resertifisering F-gass

Fornyelse av F-gass-sertifikat

1. juni 2020 innføres tidsbegrensning på fem år for personlig F-gass-sertifikater. Alle som monterer varmepumper med fluorholdige klimagasser må ha gyldig sertifikat.

Dette er en konsekvens av at EUs reviderte F-gass-forordning nå er inkludert i norsk lovverk. Alle F-gass-sertifiseringer har en gyldighet på fem år. Har du F-gass-sertifikat fra 1. juni 2015 eller før, må du derfor fornye det innen 1. juni 2020.

Forny ditt F-gass-sertifikat hos oss!

Vi tilbyr ventelister for å reservere plass i køen på våre fornyelseskurs i samarbeid med NOVAP. De første kursene vil være klare til å ta i mot deltakere i høst.

Vi forventer stor pågang og vil først prioritere fram våre forhandlere på venteliste. Vi anbefaler uansett alle som trenger å fornye sitt sertifikat innen kort tid om å sette seg på venteliste.

Om kurset

  • Varighet på kurset er én dag.
  • Teorieksamen på slutten av kurset.
  • Bestått eksamen gir sertifisering for 5 nye år.
  • Gjelder F-gass kategori 2
  • Repetisjon av pensum og innføring i nye kompetansekrav.
  • Pris og datoer kommer senere når vi har mer info fra sertifiseringsorgan. Forhandlere av ABK vil få medlemspris.

Sett deg på venteliste

Ventelistene er ikke-bindende. Vi ønsker å holde kurset i alle våre regioner. Velg regionen du ønsker å gjennomføre fornyelsen av ditt sertifikat i. Blir det ikke noe av kurs i din region, settes du automatisk på venteliste i Oslo.

Informasjon om pris, datoer og sted for kurs kommer. Sett deg på venteliste nå for å sikre deg en plass i køen. Du er nødt til å ha et eksisterende F-gass-sertifikat som nærmer seg 5 år eller er eldre.

Fill out my online form.