Produkter og utstyr til næringsbygg

ABK næringsbygg

ABK leverer alle typer varmepumper, aircondition, kjøling og isvannsmaskiner til næringsformål, og et komplett utvalg produkter for varme- og kjøledistribusjon.

ABK leverer alle typer varmepumper og aircondition i næringsbygg. Vi representerer ledende produsenter som Toshiba, NIBE, Clivet, Frigo Plus, Enrad og Enex.

Vi har alle typer løsninger for varme- og kjøledistribusjon, fra viftekonvektorer og aerotempere til radiatorer. Vi leverer også varmtvannsberedere, akkumulatortanker og elkjeler.

Vi tilbyr dataromskjøling og isvannsmaskiner, og varmepumper for tappevannsproduksjon. Gjennom Frigo Plus, Enrad og Enex kan vi levere maskiner basert på naturlige kuldemedier.

I tillegg til å levere produkter tilbyr ABK også bistand med prosjektering, montasje, igangkjøring, support og service.

Les mer om våre produkter for næringsformål: