Varmepumper og aircondition for næringsbygg

Varmepumper og aircondition for næringsbygg

ABK leverer alle typer varmepumper og aircondition for næringsbygg. I samarbeid med pålitelige produsenter som Toshiba, NIBE, Clivet og Geoclima løser vi våre kunders utfordringer.

ABK har mer enn 20 års erfaring med leveranser av varmepumper og aircondition i næringsbygg. I løpet av denne tiden har vi etablert gode samarbeid med håndplukkede produsenter for å kunne løse et hvert varme- og kjølebehov på mest hensiktsmessige måte.

ABK representerer Toshiba, NIBE, Clivet og GeoClima som alle er ledende produsenter innen sine felt.

Det leveres også løsninger for IT- og prosesskjøling, kjøle- og frysesystemer samt varmepumper for tappevannsproduksjon. I tillegg til å være leverandør av produkter tilbyr ABK bistand med prosjektering, montasje, igangkjøring, support og service etter våre kunders individuelle behov. 

Les mer om våre produkter: