Om ABK AS

Om ABK AS

ABK AS er Norges største importør og kompetansesenter for varmepumper, varmeopptak og aircondition. I tillegg leveres produkter for etablering av fundamenter, energi- og vannbrønner.

Våre mest profilerte merkevarer er Toshiba, NIBE, Clivet, Epiroc, Condair og Uponor. ABKs produkter distribueres over hele landet av forhandlere og entreprenørkunder. I tillegg til vareleveranser er ABK ledende innen prosjektering, kursing, teknisk support og vedlikehold av varmepumpesystemer.

ABK ble etablert i 1991 og har utviklet seg fra å være en entreprenør til å bli en importør og grossist med høy tverrfaglig kompetanse. Selskapet teller 112 ansatte og omsatte for 538 MNOK i 2018. Hovedkontoret er lokalisert på Brobekk i Oslo, har avdelingskontorer i Hamar, Bergen, Trondheim og Stavanger og salgskontorer i Tønsberg og Bodø. Siden sommeren 2018 har ABK også kunnet levere moderne vannbårne varmesystemer gjennom ABK Avdeling Variant VVS, utenfor Tønsberg.

Selskapets varmepumpeleveranser bidrar årlig til anslagsvis 150 GWh i energieffektivisering. Dette tilsvarer forbruket til omlag 10000 boliger, noe som gjør ABK til en betydelig bidragsyter for et bedre miljø. 

Visjon: ABK skal  med engasjement og grundighet  bidra til redusert bruk av energi, bedre miljø og god lønnsomhet for kunder og samfunn.

ABK er 83 % eid av det svenske børsnoterte selskapet NIBE Industrier AB, hvor NIBE Climate Solutions inngår i konsernet som ett av tre forretningsområder. NIBE er Nordens største fabrikant av varmeløsninger for boliger, og er blant Europas ledende produsenter av varmepumper. NIBE er representert gjennom partnere og datterselskaper i mer enn 50 land rundt om i verden. ABK er enerepresentant for NIBEs produkter i Norge.


Se film om NIBE: