Datakjøling

Datakjøling

ABK leverer alle typer datakjøling med eller uten varmegjenvinning med produkter som gir stabil temperatur og sikker drift fra de ledende produsentene Toshiba, Clivet og GeoClima.

ABK har høy kompetanse på kjølesystemer for data- og IT-utstyr og har levert en mengde løsninger. Med produkter fra Toshiba, Clivet og GeoClima kan vi tilby både aktiv og passiv kjøling med eller uten varmegjenvinning. I tillegg til å tilby systemer for nye bygg med eller uten redundante løsninger kan vi også tilpasse løsninger etter byggets eksisterende kjølesystem.

I tillegg til å være leverandør tilbyr ABK bistand til prosjektering, montasje, igangkjøring, 24 timers helårlig service og support etter kundens behov. 

 

Toshiba

ABK representerer Toshiba varmepumper og aircondition i Norge og tilbyr en rekke løsninger for driftssikker kjøling av data- og IT-utstyr. Sammenlignet med et system basert på nedkjølt vann er ofte en Toshiba løsning med sirkulert kuldemedium rimeligere og raskere å få på plass. 

Skissene under viser et snitt av systemer som tilbys.

Toshiba datakjøling høy vegg
Høy vegg


Toshiba datakjøling kanal
Kanalmodell


Toshiba datakjøling fireveiskassett
Fireveiskassett

Toshiba datakjøling VRF mot gulvmodell
VRF mot gulvmodell


Toshiba datakjøling VRF mot kanalmodell
VRF mot kanalmodell


Toshiba datakjøling VRF mot gulv- og kanalmodell
VRF mot gulv- og kanalmodell

 

Kabinetter

Ved kjøling av større data- og IT- installasjoner benyttes ofte nedkjølt vann fra sentrale isvannsmaskiner som sirkuleres i in-rowkjølere og/eller kabinetter som down-flow under datagulv eller up-flow rett i rommet. Til dette benyttes isvannsmaskiner fra Clivet. 

I samarbeid med GeoClima tilbys spesielle isvannsmaskiner med ekstra stor redundant drift og med dobbelt opp av styresystemer, kjølekretser, vifter etc. Det kan også tilbys en variant av varmegjenvinningsløsninger alt etter behov.

Datakjøling in-row
In-row


Datakjøling downflow kabinett
Downflow kabinett


Datakjøling luftkjølt vannkjølemaskin
 Luftkjølt isvannsmaskin

 

Datakjøling vannkjølt isvannsmaskin
Vannkjølt isvannsmaskin

 

Frikjøling

Frikjøling er løsninger som henter kjølekapasitet fra kaldere omgivelser i uteluft, fjell eller sjø. Frikjøling er energieffektivt og vesentlig for å oppnå en god PUE(Power Usage Effectiveness). 
Ofte vil en frikjølingsløsning være relativt ukomplisert oppbygd med følge av stor grad av driftssikkerhet. Til frikjøling benyttes produkter fra Clivet og GeoClima. 

Datakjøling frikjøling fra grunn
Frikjøling fra grunn


Datakjøling frikjøling fra grunn og tørrkjøler
Frikjøling fra grunn og tørrkjøler

Referanser:
  • IKT Kjøling Bergen Kommune - 135 kW kjøling med Toshiba VRF-løsning
  • Tollpost - 65 kW, klimakabinett med fjernkondensator og varmegjenvinning 
  • TDC datasentral - 230 kW. Klimakabinett mot byggets vannkjølemaskiner
  • Ikomm, Lillehammer - 60 kW nedkjølt vann frikjølt fra grunn til In-Row kjølere i datasentral tilkoblet varmepumpe for full varmegjenvinning
  • Bluegarden - 30 kW kjøling til serverrack med Toshiba Digital Inverter-løsning
  • WEB huset Bergen - 180 kW. Luftkjølt vannkjølemaskin med frikjølerfunksjon
  • IBAS Kongsvinger - Vannkjølemaskiner og frikjøling tilkoblet In-Row kjølere
  • Statoil Stavanger - Kondensatorer og montasje til ACP In-Row kjølesystem  
  • Statoil Norge, Majorstua - Datakjøling, inklusiv drift og vedlikehold kontinuerlig siden oppstart i 1989
  • Over 300 systemer levert til mobile basestasjoner for NetCom, Mobile Norway og Nokia Siemens

 

Katalog med Toshiba varmepumper
/aircondition for næringsbygg:
Katalog, Toshiba varmepumper og aircondition for bolig og næringsbygg

Last ned PDF

 

Katalog, Clivet produktutvalg [NO]:
Katalog, Clivet produktutvalg 2017

Last ned PDF

 

Katalog, Clivet - Guide to products and systems [EN]:
Brosjyre, Clivet - Guide to products and systems

Last ned PDF

 

For mer informasjon kontakt:                                                                                           

Joachim Kobbeltvedt
Salgsansvarlig luft-luft
Vegard Klungtveit
Salgsansvarlig stormaskin og lavtemperatur