Brønnboringsutstyr

Brønnboringsutstyr

ABK er distributør av senkeboringsutstyr fra Epiroc (tidligere Atlas Copco) og vi betjener våre kunder med høy tilgjengelighet og rask levering.

ABK lagerfører et bredt spekter av senkeboringsutstyr fra Epiroc (tidligere Atlas Copco). Epiroc er et merkevarenavn av verdensformat, og produktene er kjent for sin høye kvalitet og teknologisk nivå. Med høy tilgjengelighet og rask levering på anleggsplass hjelper vi våre kunder i å holde borerigger i løpende drift.

ABKs avdeling for varmeopptak har høy kompetanse innen boreteknikk og vi kan således bistå våre kunder i å løse aktuelle utfordringer.                                                              

Borerør Atlas Copco
Borerør

 

Borekroner Atlas Copco
Borekroner 

 

Symmetrix
Symmetrix

 

Katalog for borutstyr -
brønnboring og fundamentering:
Borutstyr - brønnboring og fundamentering katalog

Last ned PDF

 

For mer informasjon kontakt:

Morten Almark
Salgsansvarlig borstål og borolje