Væske-vann varmepumper

Væske-vann varmepumper

ABK tilbyr væske-vann varmepumper av høy kvalitet fra de ledende produsentene NIBE, Clivet og GeoClima for å kunne dekke et hvert varme-, kjøle- og tappevannsbehov i næringsbygg på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

Ingen løsninger gir høyere besparelse enn væske-vann varmepumper med jord, sjø eller berg som energikilde. En væske-vann løsning fra NIBE, Clivet eller GeoClima er en langsiktig investering som gir lave energikostnader, sikker drift og stor grad av forutsigbarhet.

NIBE har et stort utvalg av væske-vann varmepumper egnet for drift i næringsbygg. NIBE tilbyr fleksible løsninger med mulighet for parallellkobling for å kunne dekke et hvert behov.

I spissen står NIBE F1345 som med sine to store scrollkompressorer er en ideell væske-vann varmepumpe for næringsbygg med stort varmebehov. F1345 er meget fleksibel og kan tilkobles og styre alle typer varmesystemer og kan installeres i parallell med opp til 9 varmepumper.


NIBEs inverterstyrte bergvarmepumpe er soleklar testvinner

For mindre næringsbygg er også NIBEs inverterstyrte bergvarmepumpe F1255 aktuell. F1255 får toppresultat i Den Svenske Energimyndighetens test og står som soleklar vinner i bergvarmepumpesegmentet.

Les mer om bergvarmepumper fra NIBE.


Clivet leverer større væske-vann varmepumper fra 50 kW og oppover.

GeoClima har spesialisert seg på å produsere større væske-vann varmepumper på bestilling etter kundens spesifikasjoner. Ta kontakt for detaljer. 

 

Katalog med væske-vann
varmepumper:
Katalog med væske-vann varmepumper

Last ned PDF

 

Brosjyre, NIBE varmepumper
for næringsbygg:
Brosjyre NIBE næringsvarmepumper

Last ned PDF

 

NIBE væske-vann varme-
pumper brosjyre:
NIBE væske-vann varmepumper brosjyre

Last ned PDF

 

Katalog, Clivet produktutvalg:
Katalog, Clivet produktutvalg 2017

Last ned PDF

 

Katalog, Clivet - Guide to products and systems [EN]:
Brosjyre, Clivet - Guide to products and systems

Last ned PDF

 

For mer informasjon kontakt:

Kent Willén
Salgsansvarlig NIBE luft-vann og væske-vann
Vegard Klungtveit
Salgsansvarlig stormaskin og lavtemperatur