Modum kommune sparte 746 000 kWh

Modum kommune sparte 746 000 kWh

Modum kommune besluttet i 2010 tiltak for å redusere energibruken til oppvarming og kjøling av rådhuset og kulturhuset. Partnerline AS vant anbudsrunden og installerte fire F1345 væske-vann varmepumper fra NIBE. Første driftsår ga en besparelse på hele 746 000 kWh.

Byggets tidligere varmeanlegg ble satt opp i 1965 og var basert på olje og elektrisk oppvarming. Kjølebehovet som var på mer enn 50 kW, var løst med tradisjonelle aircondition som ble installert i 1994. Det nye anlegget består av 4 stk. NIBE F1330 60 kW væske-vann varmepumper, totalt 240 kW. Varmepumpene henter energi fra 18 energibrønner med 300 meters dybde. Det gamle oljeanlegget fungerer som spisslast og backup. I tillegg til oppvarming benyttes energibrønnene til frikjøling via viftekonvektorer og ventilasjonssystemet, hvilket reduserer energibruken til kjøling av lokaler og serverrom.

Den totale investeringskostnaden for Modum kommune var kr 5 249 969 eks. mva., etter fratrekk med ENOVAs støtte på kr 508 605. Støtten fra ENOVA ble innvilget på bakgrunn av en minimumsbesparelse på 508 605 kWh pr. år. Teknisk sjef i Modum kommune Harald Silseth og daglig leder i Partnerline AS Roy Paulsen, er begge svært fornøyde med at faktisk besparelse første driftsår ligger hele 47 % høyere enn ENOVAs krav. I besparelsen er energibruk i 2012 sammenlignet med et snitt av de tre siste årene før ombygging (2008-2010), hvor det også er tatt hensyn til temperaturkorrigering. Energikostnaden i 2012 var kr 490 000 eks. mva. Til sammenligning var energikostnaden i 2010 på kr 1 200 000 eks. mva., noe som innebærer en reduksjon på hele kr 710 000.

«Det er moro å se de faktiske besparelsene. Dette er et stort prosjekt med en ikke ubetydelig investeringskostnad. Allikevel ser det ut til at tilbakebetalingstiden vil ligge på under 8 år. Tar man med miljøaspektet, er dette en stor suksess på alle måter for Modum kommune» sier Silseth.


NIBE F1345 erstatter F1330NIBE F1345 væske-vann varmepumpe i miljø 

NIBE F1345 er den nye generasjonen væske-vann varmepumper for næringsbygg med stort effektbehov til oppvarming og tappevann. Den nye F1345 er mer fleksibel enn noen gang, og med avansert styring kan varmepumpen tilpasses et stort antall systemløsninger og ulike varmeanlegg. Styringen er forberedt for sammenkobling av opp til 9 stk. varmepumper på samme anlegg for nøyaktig kapasitetsregulering, høy driftssikkerhet og effektivitet, og kan styre tilleggsvarme fra olje- eller elektrokjele eller andre varmekilder. 

Installasjonen er betydelig forenklet med 2 stk. uttakbare kjølemoduler, 2" gjengede rørtilkoblinger samt enklere elektrisk tilkobling. F1345 har innebygd trinnstyring av tilleggsvarme og softstart av kompressorer. F1345 kan leveres med et stort utvalg av tilbehør – eksempelvis SMS 40 som lar deg sjekke status og styre varmepumpen med Android-app.

Modellene 24 kW og 30 kW leveres med 1 stk. innebygd lavenergi kuldebærerpumpe per kjølemodul, mens de to største modellene på 40 og 60 kW leveres uten kuldebærerpumpe. Passende kuldebærerpumper til disse modellene leveres som tilbehør. Alle modellene leveres med lavenergi varmebærerpumper. NIBE F1345 har et brukervennlig fargedisplay med oversiktlige menyer og programvare som er enkel å oppgradere via USB-port.

 

FAKTA

 

 

 

Type anlegg:

 

 

Geoenergianlegg/varme og kjøleanlegg

Produkter:

 

 

4 stk. NIBE F1330-60

Kommune:

 

 

Modum

Teknologi:

 

 

Væske-vann varmepumpe og frikjøling

Nominell kjøleeffekt:

 

 

120 kW

Energiklasse:

 

 

A

Sikkerhet:

 

 

Eksisterende oljekjele 550 kW

Varmekapasitet:

 

 

220 kW

Kjølekapasitet:

 

 

200 kW

Kjøleeffekt:

 

 

150 kW - frikjøling

Datarom:

 

 

30 kW - frikjøling

Energibrønner:

   

18 stk. 300 meter, totalt 5 400 meter

Turbokollektorer:

   

2x40mm og samlerør er fylt med 8 000 liter 35 % etanol

Andre opplysninger:

 

 

 

3 stk. Sabiana viftekonvektorer i datarom som er koblet til kuldebærersiden for frikjøling av anlegget.

Oppnådd besparelse i 2012:

   

746 640 kWh

Hvorfor ble NIBE og den aktuelle forhandler valgt:  

 

 

Prosjektert løsning av konsulenten var en stor varmepumpe, mens Partnerline sitt forslag innebar 4 stk. væske-vann varmepumper i parallell som gir en høyere COP og årsvarmefaktor, er mer servicevennlig, har lengre levetid og innebærer mindre risiko for driftsstans. Partnerline AS er et selskap som er etablert og kjent i kommunen med høy og bred kompetanse på kjøle og varmepumpeløsninger.

Kundefordeler:

   

Fleksibelt, enkelt og oversiktlig anlegg uten driftsproblemer med høy økonomisk gevinst.

Prøv en NIBE væske-vann varmepumpe

ABK er enerepresentant for NIBE i Norge og er ansvarlige for markedsføring og salg av produktene. Ta kontakt med en av våre regionsansvarlige i ditt distrikt for mer informasjon:Arve Moksnes
Regionsansvarlig Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Gøran Andersen
Regionsansvarlig Oslo og Akershus
Steffen Stenseth
Regionsansvarlig Østfold og Buskerud
Pål L. Thomassen
Regionsansvarlig Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Andreas Kvamme
Regionsansvarlig Hordaland, Sogn og Fjordane
Robert Moland
Regionsansvarlig Nordland, Troms og Finnmark
Halvor Strand
Regionsansvarlig Hedmark og Oppland
Morten W. Freyer
Regionsansvarlig Vestfold og Telemark