Avtrekksvarmepumper

Avtrekksvarmepumper

NIBEs avtrekksvarmepumper gjenbruker luft fra boligens ventilasjonssystem til oppvarming av boligen og tappevann. Sammenlignet med konvensjonelle løsninger reduseres energikostnadene med opp til 50 %.

Teknologien i NIBE sine avtrekksvarmepumper går ut på først å ventilere boligen og så tilbakeføre varmeenergien i ventilasjonsluften til bruk mot varmtvannet og varmesystemet i boligen. En avtrekksvarmepumpe gjenbruker altså gammel, brukt luft.

Med en NIBE avtrekkssvarmepumpe, betaler du bare halvparten for oppvarming og varmt vann, sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Resten er gratis.


NIBE dominerer test av avtrekksvarmepumper

Den Svenske Energimyndigheten har utført en test av avtrekksvarmepumper med turtallsregulering. Testresultatene viser at svenske NIBE F750 er den modellen som vinner sammenlagt

Les mer om avtrekksvarmepumper fra NIBE.

 

Katalog med avtrekks-
varmepumper:
Katalog med avtrekksvarmepumper

Last ned PDF

 

NIBE varmepumper for nybygg
brosjyre:
Brosjyre NIBE varmepumper for nybygg

Last ned PDF

 

NIBE avtrekksvarmepumper
brosjyre:
NIBE avtrekksvarmepumper brosjyre

Last ned PDF

 

For mer informasjon kontakt:

Christian O. Arnesen
Salgsansvarlig avtrekksvarmepumper